İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımızda Görevli Taşeron Personele Yapılacak Sınav Hakkında Duyuru!

İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinden, 375 sayılı KHK'nın 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunan ve sınava girmeye hak kazanan personellere yapılacak olan sınavın yöntemi Bakanlık Makamının 02.03.2018 tarihli ve 182 sayılı Oluru ile Sözlü olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihler ekteki tabloda belirtilmiştir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan personeller başarılı sayılacaktır.

İlgilere ilanen duyurulur.

Tablo için TIKLAYINIZ