Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebiyle Başvuru Yapanlardan Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi

İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Görev Yapanların Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebiyle Başvuru Yapanlardan Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi
 
 
Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23'üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunanların başvuruları ve itiraz edenlerin itirazları Tespit Komisyonunca incelenmiş olup; yapılacak sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste Kuruluşlarımıza gönderilmiştir. Her personel başvuru yaptığı kuruluştan sınava girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilecektir.

Yapılacak sınavın şekli ve tarihi ile ilgili İl Müdürlüğümüzün internet sitesinden ayrıca duyuru yapılacaktır.      
  
İlgililere ilanen tebliğ olunur.