Tüm ÖHA Personellerinin Dikkatine!

İlgi yazı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işçi statüsüne geçiş başvurularında, başvuru sahiplerinin sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel durumu olmadığına ilişkin beyanlarının yeterli olduğu, hâlihazırda aile hekimlerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından tek hekim raporu almalarının gerekli olmadığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica olunur.

İlgi yazı için TIKLAYINIZ